Category
  
Edit
Introtekst
Body
  
Webmaster Stichting OGO3-11-2016 12:23Roemenië 
Al vanaf haar oprichting heeft OGO in Roemenië veel steun gegeven bij het opzetten en verder ontwikkelen van christelijke scholen. Samen met de directeuren en docenten van deze scholen denken wij erover na wat het is om in deze tijd leesbare brieven van Christus te zijn (naar 2 Kor. 3).
​Maar, er wordt niet alleen gepraat. Veel Roemeense docenten hebben de laatste jaren onze reformatorische scholen bezocht en onze lesmethoden gezien. Zij weten nu ook hoe wij in de praktijk werken. Demeter László bezocht vorig jaar het Wartburg College. Hij vertelde: “Het heeft mij verrast hoe op jullie scholen speciale aandacht wordt gegeven aan leerlingen die minder begaafd zijn en ik heb veel bewondering voor het technisch onderwijs dat jullie hebben.” 

Uit Roemenië is de vraag gekomen of OGO wil helpen met het opzetten van christelijk technisch onderwijs. Het komt daar veel te langzaam van de grond. De eerste christelijke technische school in
Cluj (Roemenië) is namelijk pas twee jaar geleden opgericht, met financiële hulp uit Hongarije. De uitrusting van deze school, vooral van de afdelingen installatietechniek en elektrotechniek, is heel beperkt. De oprichting van een tweede technische school, in Tirgu Mures, moest helaas worden uitgesteld omdat de onderwijsinspectie haar toestemming weigerde. Waarschijnlijk omdat men bang was dat deze school leerlingen van de staatsscholen zou onttrekken. U begrijpt dat hoopvol wordt gekeken naar OGO. 

Eind september bezochten 9 docenten onze scholen. OGO heeft hen rondgeleid op de technische afdelingen van drie reformatorische
scholen. Samen zochten we naar passende oplossingen. Samen zullen wij Gods zegen vragen over onze plannen. We hopen dat ook veel doeners in Roemenië kunnen genieten van christelijk onderwijs. Dat zou echt vernieuwend zijn.
Dick van der Hoek


  
Webmaster Stichting OGO31-10-2016 12:16Voorlichting; Roemenië 
Van dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 september hebben dhr. Teerds namens het bestuur en Hans Roodbeen en Ton Bakker namens de voorlichters een bezoek gebracht aan de verschillende projecten in en rond Tirgu Mures. Beide voorlichters waren voor het eerst in Roemenië, wat voor
hen een schat aan indrukken heeft achtergelaten die ze graag delen met de achterban van stichting OGO in Nederland!
​Na een voorspoedige vlucht vanaf Eindhoven naar Cluj Napoca volgde een rit van twee uur met de bus naar Tirgu Mures. Hier wachtte Arie Deelen de bezoekers op, waarna een echt Hongaars diner klaar stond. 

Woensdag begon de dag met een bezoek aan de opleiding voor leerkrachten in Tirgu Mures. De directeur Jozsef Gal gaf een rondleiding, waarbij ook de ‘woonruimte’ achter de school
bezichtigd werd die in gebruik is door vier studenten. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan een Roma-gemeenschap in het
dorpje Band, ongeveer 20 km van Tirgu Mures. Hier zijn de leefomstandigheden bijzonder schrijnend. Gezinnen leefden al maanden buiten omdat hun huis is omgewaaid. Kinderen die vragen om eten, maar die ook proberen wat geld te bemachtigen bij buitenlandse bezoekers. Gelukkig was de rondleiding door het dorp onder begeleiding van de dorpsoudste, want anders ben je je leven als westerling niet zeker. In dit dorp wordt al vele jaren evangelisatiewerk verricht door ds. Joszef Szekely. Het lijkt soms
ploegen op rotsen, maar toch mag hij soms na jaren zien dat zijn arbeid niet tevergeefs is.

DSC_4339.jpg

Samen in gesprek op een christelijke school in Tirgu Mures​


Donderdag werd een bezoek gebracht aan het dorp Backamadaras, waar Arie en Mirjam Deelen wonen en werken. We bezochten onder andere het gebouw waar voor het communistische tijdperk de basisschool te vinden was, wat in ernstig verwaarloosde staat inmiddels door de overheid weer terug is geschonken. Graag wil de
plaatselijke bevolking de mogelijkheden onderzoeken om hierin opnieuw een schooltje te starten op Hongaars gereformeerde grondslag. Na ook de plaatselijke kerk bezocht te hebben en na een gesprek met de predikant, was het tijd om weer te vertrekken naar Tirgu Mures.

De gereformeerde school in Cluj stond voor vrijdag op de planning.
Heel indrukwekkend werd door drie dames (de oprichtster van de school, de huidige directrice en een leerkracht) uitleg gegeven bij de manier van lesgegeven. Wat een indrukken blijven achter wanneer wordt uitgelegd dat op deze school elke dag de Bijbel open gaat en er wordt gezongen. Prachtig om te zien wat een ontwikkeling en voortgang het christelijk onderwijs met hulp van OGO heeft.

Maar het is ook goed om te zien dat in Roemenië nog veel werk en
onontgonnen terrein ligt. Dankbaarheid past ons, maar ook gebed en
middelen om het werk in de toekomst te mogen blijven doen.


  
Webmaster Stichting OGO7-10-2016 12:12Voorlichting 
In oktober bestaat de Rehobothschool in Opheusden 25 jaar.
​Alle kinderen van de school zetten zich in voor stichting OGO. Met een sponsorloop zijn z​​e van plan een groot bedrag bij elkaar te brengen. Ook halen de kinderen lege statiegeldflessen op en verkopen ze kaarten en stroopwafels. We zijn benieuwd naar de o​pbrengst! 

IMG_20161004_173500.jpg

Een leerling uit groep 3 gaat langs de deuren om lege flessen op te halen


  
Webmaster Stichting OGO29-9-2016 12:07 
Een belangrijk doel van OGO is het bijdragen aan de vorming van jonge christenen in Oost-Europa tot leraar en het verbeteren van de pedagogische en didactische vaardigheden van leraren die in de praktijk werken. Met het oog hierop organiseert Driestar Hogeschool ook dit jaar weer een twaalf weken durende cursus voor christen studenten uit de gehele wereld, die op het punt staan hun studie tot leraar af te ronden. De cursisten zijn voor de helft eigen studenten uit Gouda. De anderen komen uit Ghana (2), Indonesië (Papoea)(2), Roemenië
(1) en Zuid-Korea (2).
​De deelneemster uit Roemenië is Anamaria Zrinyi, student van de Pabo in Tirgu Mures, die grenst aan het gebouw van de christelijke lagere school die met steun van OGO tot stand is gekomen. Ons bestuurslid Jan de Haan was op 31 augustus aanwezig bij de officiële opening van de International Class, omdat OGO samen met HOE (Hulp Oost-Europa) de reis- en verblijfkosten van Anamaria voor haar rekening neemt. In de praktijk is gebleken dat deelname van eindexamenstudenten aan deze cursus zeer waardevol is, gezien de functies die vorige deelnemers nu in hun eigen omgeving vervullen.

Anamaria.jpg
Anamaria Zrinyi


  
Webmaster Stichting OGO31-8-2016 12:01Oekraïne 
De taken van onderwijs en de opvoeding van kinderen zijn altijd een prioriteit voor de samenleving geweest. Maar voor christenen gaat het niet alleen om tijdelijke kennis en vaardigheden, maar de eeuwige wijsheid, geloof, liefde tot God en de naaste. In Oekraïne zijn educatieve projecten nog belangrijker.

Oksana Topolnitsky, leerkracht: “In Oekraïne gaat het om de transformatie van de ideologische post-Sovjet-staat naar
een nieuw sociaal leven. Dit begint natuurlijk met het individu, met zijn of haar innerlijke wereld, persoonlijke overtuigingen en waarden. Daarom is de rol van christelijke scholen uiterst belangrijk. Zeker in het oosten van Oekraïne waar kinderen en gezinnen door de oorlog ontheemd zijn in eigen land.”

Dit alles vraagt inspanningen, tijd en geld. De christelijke scholen kunnen dit niet alleen. Dat is de reden waarom de scholen “Beginning of wisdom” (Charkov), “Radiance” (Zhytomyr) en “River of Life” (Kiev) erg dankbaar zijn voor de hulp uit Nederland waardoor van huis en haard verdreven kinderen weer onderwijs konden krijgen. In Charkov zijn twintig kinderen voor drie jaar ingeschreven op de school.

Arthur Kim (links) en Cyril (rechts).JPG

Arthur (links) en Cyril (rechts) konden toch weer naar school​


​Oksana: “De school had zelf onvoldoende middelen, maar we hebben Gods zegen gezien: onze medechristenen uit Oekraïne en de Europese landen boden hulp. De bijdragen uit Nederland was, zoals ze zeggen, het slotakkoord in de symfonie. Er kwam een bedrag binnen van € 2.310 voor de kosten verbonden aan de opleiding van deze leerlingen. Door middel van dit project werden de kinderen voorzien van gratis onderwijs, schoolboeken en voedsel.”

De familie Lokshin van de “River of life” school schreef in hun brief: “Deze financiële hulp verhielp precies op tijd het dringende financiële probleem in onze familie tijdens deze moeilijke periode. Moge God u rijkelijk zegenen, succes met uw mooie werk.”

Oksana kijkt dankbaar op de periode terug: “We zijn enorm dankbaar voor alle bij het project betrokken mensen, degenen die het hebben georganiseerd en geld hebben ingezameld. Laat God dit belangrijke werk zegenen en het honderdvoudige teruggeven aan elke
persoon!”


  
Webmaster Stichting OGO6-7-2016 11:58Roemenië 
Arie Deelen, contactpersoon voor OGO in Oost-Europa: “De Hongaarse scholen in Roemenië kunnen veel van elkaar en van Nederland leren. Een goed voorbeeld daarvan is dat leerkrachten door uitwisseling niet alleen horen van verschillende onderwijsconcepten, maar dit ook in de praktijk gaan zien."

​"Daarnaast is het enorm leerzaam om elkaars cultuur te leren kennen, omdat je hierdoor ook je eigen cultuur gaat spiegelen. Door de ontmoeting met de ander word je voor de vraag gesteld: wat is de verbindende factor tussen onze culturen en ons onderwijs? We zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. Dat beeld is bij ons gebroken en dat ervaar je bij de barrières in de taal en cultuurverschillen. Ondanks de barrières hebben we met elkaar de mooie opdracht om in het onderwijs iets van Hem te mogen weerspiegelen.”


  
Webmaster Stichting OGO9-6-2016 11:55 
Op 18 mei werden we hartelijk verwelkomd op een vakantiekamp van verstandelijk gehandicapten van de Samuëlschool te Gouda.
Zij leefden heel erg mee met de presentatie over de kinderen met het syndroom van Down in de Oekraïne en zongen daarbij liederen. Na afloop werd door één van de kinderen een enveloppe overhandigd met daarin de bijdrage van de kinderen: € 300,-. Hartverwarmend!

Samuelschool.JPG

Een warm hart voor kinderen met Downsyndroom in Oekraïne.

  
Webmaster Stichting OGO31-5-2016 11:50 
In de twee weken voorafgaand aan de meivakantie is er door alle kinderen van de Koelmanschool in Goes hard gewerkt om zo veel mogelijk geld bij elkaar te brengen voor OGO. Tijdens de presentaties in de klassen hebben de kinderen kennis gemaakt met het werk onder de Roma-kinderen, de situatie
in Oost-Oekraïne en het onderwijs aan kinderen met het syndroom van Down. Groep 1 en 2 hebben zo veel mogelijk geld bij elkaar gebracht met de OGO-sponsorlijsten, groep 3, 4 en 5 hebben hard gewerkt met de OGO-klussenlijst en groep 6, 7 en 8 hebben heel veel snoeprollen verkocht!
​Op woensdag 11 mei was de afsluiting van de actie. De juf had een mooie presentatie gemaakt met de resultaten per klas. Alles bij elkaar leverde dit een prachtig totaalresultaat op, zoals op de foto is te zien. 

Koelmanschool Goes.jpg


Wat een prachtige opbrengst van deze schoolactie!


Daarnaast leverde deze opbrengst voor 60 kinderen van de Koelmanschool ook nog eens een prachtig leesboek op. Hartelijk bedankt voor de inspanning ten bate van OGO!


  
Webmaster Stichting OGO12-5-2016 11:44Roemenië 
Eén van de projecten van OGO is het bieden van cursussen aan christenleerkrachten in de regio Transsylvanië, Roemenië. Naast het vormgeven van de christelijke dimensie van het onderwijs,
komen differentiatie en interactief leren aan bod. Ook maken de deelnemers kennis met nieuwe leermethoden en –materialen.
​Vorig jaar bezochten enkele leerkrachten uit Tirgu Mures Nederland, om in de schoolpraktijk te zien hoe hetgeen ze in de cursussen leerden, in de praktijk functioneert. Bij Driestar Educatief in Gouda maakten ze kennis met ‘themadozen’: lesmateriaal voor thematisch ​onderwijs. De dames waren zo enthousiast, dat ze besloten dit ook in hun eigen scholen te gaan gebruiken. OGO sponsorde de aanschaf van enkele dozen, Driestar Educatief gaf korting en Arie Deelen, die met zijn gezin in de buurt van Tirgu Mures woont, zorgde voor het transport.

Overhandiging van de themadozen.jpg

Arie Deelen overhandigt een van de dozen aan Zsófia Simon​


Op de foto neemt de vestigingsleidster van de gereformeerde lagere school, Zsófia Simon, de themadozen in ontvangst. Ze worden geplaatst in de bibliotheek van de naast de school gelegen christelijke Pabo, zodat andere collega’s de materialen ook kunnen
lenen. Voor het gebruik moeten zij een kleine vergoeding betalen, om zo te kunnen sparen voor de aanschaf van meer themadozen.

Het bestuur van Stichting OGO is heel blij dat de werkbezoeken van Roemeense leerkrachten op deze manier leiden tot nieuwe vormen van onderwijs en leren in Oost-Europa. Graag blijven we ons hiervoor inzetten, zodat we gericht werk kunnen maken van het ondersteunen
van het christelijk onderwijs!


  
Webmaster Stichting OGO6-4-2016 12:52 
Ben je van plan om ooit eens te gaan kamperen in Roemenië? Bedenk dan wel dat je zomaar een beer bij de afvalbak tegen kan komen! En heb je wel eens zure maagsoep geproefd? Of je afgevraagd wie de uitvinder van de vulpen was? Op deze pagina lees je aantal leuke weetjes over Roemenië!

Wist je dat…

  • Roemenië de op vier na grootste pruimenproducent ter wereld is?
  • De vulpen door de Roemeen Poenaru in 1827 is uitgevonden?
  • De oppervlakte van Roemenië ongeveer acht keer zo groot is dan van Nederland?
  • De meest voorkomende grondstof in Roemenië zout is?
  • Men in Roemenië in de lente jonge brandnetels eet die hetzelfde als spinazie worden bereid?
  • Roemenië 1 uur tijdsverschil met Nederland heeft?
  • Dat de grootste boerenomelet ter wereld in Boekarest in 2009 is gebakken? Daarvoor had men 30.000 eieren en 400 kilo ham nodig.
  • De helft van alle Europese bruine beren in Roemenië woont?
  • Je in sommige Roemeense restaurants gebakken hersenen en zure maagsoep kunt eten?
  • Pasen in Roemenië dit jaar op 1 en 2 mei wordt gevierd?

vulpen.jpgtijdverschil.jpglandkaart roemenie.jpgbruine beer.jpg 

Aan de slag

Maak een mooie, leuke of spannende tekening naar aanleiding van één van de bovengenoemde onderwerpen. Stuur deze op naar:

Juf Van de Geer

Sigmondstraat 29

4251 ZA Werkendam

Alle inzendingen worden beloond met een prijsje!

Hartelijke groet,

Juf Van de Geer

  
Webmaster Stichting OGO28-3-2016 12:49 
Beste OGO-vrienden!
Met dit bericht willen we u op de hoogte brengen dat het voor ons nu de laatste bijdrage is. We hebben het bestuur van OGO en ook onze OGO-vrienden in Nederland en in Oost-Europa reeds verteld dat we per heden ons werk voor OGO willen beëindigen.

​Alles heeft immers zijn bestemde tijd en er is een tijd van komen en van gaan. We willen benadrukken, dat we het werk voor OGO vele jaren hebben mogen doen. En we hebben het samen met de vele vrienden van OGO ook kunnen doen. Moge de Heere Zijn onmisbare zegen geven over de verspreiding van Zijn Woord, ook onder de (Roma)kinderen in Oost-Europa.

IMG_5932.jpg 

Kinderen in een schoolklas met de boekjes die dhr. Waterman verzorgde

 

Gelukkig heeft het bestuur van OGO dhr. A. Bakker (een van de OGO-voorlichters) bereid gevonden om verschillende taken van ons over te nemen. Daar zijn we erg blij mee! Bij dit afscheid van OGO willen we ook het bestuur vriendelijk bedanken voor de prettige samenwerking. Ook willen we onze erkentelijkheid uitspreken, dat zoveel bedrijven in onze omgeving hun financiële bijdragen hebben gegeven al die jaren. Het moge u allen wel gaan!

We hopen dat de kinderen in Oost-Europa (en ook onze kinderen) dikwijls het gebed mogen bidden, dat Ds Ledeboer dichtte:

Doe mij smeken Wil verbreken 't Hartje, Heer'.

Was mijn zonden In Uw wonden U ter eer.

Neig mijn oren om te horen naar Uw Woord.

Trek mij Heere U ter ere, Door Uw koord.

Doe ons kind'ren, Niets verhind'ren,

Tot Uw troon, Vrij te treden,

Doe zo heden In Uw Zoon.

Met een vriendelijke groet,

M. Waterman

  
Webmaster Stichting OGO18-3-2016 12:37Voorlichting 
De Johannes Calvijnschool in Leerdam heeft voor de 3e keer een actie voor Stichting OGO gehouden. Voorlichter De Jong en de burgemeester van Leerdam dhr. Houtman (tevens bestuurslid van OGO)  hebben op 12 februari een voorlichting gegeven aan de groepen 5 en 6.

De verkoop van snoeprollen en de klussenkaart hebben het prachtige bedrag van ruim € 2.487,- opgeleverd. De opbrengst is bestemd voor kinderen die door de oorlog in Oekraïne zijn gevlucht naar een christelijke school in Zhytomir. Hartelijk dank!​

IMAG0171.jpg 

De groepen 5 en 6 van de Johannes Calvijnschool.

  
Webmaster Stichting OGO3-3-2016 12:47Voorlichting; Roemenië; Hongarije 
Eind januari kreeg het bestuur het bericht dat meneer Waterman moest gaan stoppen met het werk voor onze stichting. Reeds vanaf het begin was meneer Waterman als voorlichter bij OGO betrokken. En hij is ‘meesterverteller’! Vele kinderen luisterden geboeid naar de geschiedenis van Michiel de Ruyter en de bevrijding van de Hongaarse predikanten. Het was alsof ze er zelf bij waren!

​Niet alleen als voorlichter was hij bij onze Stichting betrokken. Hij zorgde voor vele meubeltransporten richting het oosten. In een Zeeuws depot werd alles opgeslagen en uiteindelijk in volle vrachtwagens richting het oosten getransporteerd. Wanneer bestuursleden de scholen in Hongarije bezochten, hoorden ze menigmaal: 'Dit is een Waterman lokaal!' De meubels kwamen zo direct na 1989 goed van pas.

Na verloop van tijd zag hij zich genoodzaakt te gaan stoppen met de voorlichting en de meubeltransporten. Voorlichting werd overgenomen door de heer De Vries en meubeltransporten door de heer Geuze. Inmiddels zijn beiden ook met dit werk gestopt.

Met één ding bleef meneer Waterman doorgaan. Hij had contact met heel wat scholen in Oost-Europa en vroeg aan het begin van elk schooljaar hoeveel Bijbels men kon gebruiken. Niet alleen in de taal van het land, maar ook in het Hebreeuws. Grieks, Engels, Duits en Frans. Vanuit zijn inventarisatie en na goedkeuring van het OGO bestuur ging de vraag richting de Gereformeerde Bijbelstichting. Soms werden de verzoeken nader toegelicht, maar altijd gehonoreerd. Zo zijn meer dan 100.000 Bijbels richting het oosten gegaan. In ons kwartaalblad werd er regelmatig melding van gemaakt.

Christian school Stezhynka, Izmail 3 - kopie.jpgEen van de vele Bijbeltransporten die dhr. Waterman verzorgde

 

Niet onvermeld mag blijven dat er ook veel bijbelse vertellingen, geschreven door de heer Waterman en vertaald in het Hongaars en het Roemeens, naar Oost-Europa zijn gegaan. Deze vertellingen werden eveneens op aanvraag van de scholen verstrekt. Tenslotte vonden ook boeken van de John Bunyanstichting hun weg naar Hongarije, Roemenië, enzovoorts.

Het bracht voor onze stichting geen kosten mee, want óók het geld werd door de heer Waterman bij elkaar gebracht. Hij had een goede band met veel Zeeuwse bedrijven, die voor dit doel OGO steunden. Deze bedrijven zijn wij zeer veel dank verschuldigd.

Vanwege lichamelijke beperkingen moet de heer Waterman helaas met het werk, dat hij voornamelijk na zijn pensionering gedaan heeft en dat hem lief was, stoppen. Wat zijn we hem en zijn vrouw veel dank verschuldigd! Hij mocht in het onderwijs jarenlang gewetensvol werken en dat heeft hij ook voor OGO gedaan in de wetenschap dat het Woord en de Geest onmisbaar is tot zaligheid. Hij mocht zaaien. De Heere staat in voor de vrucht.

Als bestuur wensen we hem met zijn vrouw en gezin een gezegende levensavond toe.

N.J.Teerds, secretaris

  
Webmaster Stichting OGO27-2-2016 12:44Voorlichting 
Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Ton Bakker en sinds april 2015 ben ik betrokken bij het werk van de stichting OGO als voorlichter en fondsenwerver. Naar aanleiding van een oproep in de Nieuwsbrief ben ik met dit werk in aanraking gekomen en inmiddels krijgt het werk ter ondersteuning van de scholen in Oost Europa steeds meer vorm.

Vanuit mijn eigen basisschoolperiode weet ik nog dat we actie hebben gevoerd voor OGO om vooral materiële hulp te kunnen bieden. Ten opzichte van toen is het werk van OGO nu zoveel breder en krijgt bijvoorbeeld de ondersteuning van de leerkrachten veel aandacht. Daarnaast blijft ook de verspreiding van Bijbels en andere lectuur belangrijk.

Ton Bakker.jpg 

Ton Bakker

Sinds ik met het werk voor OGO begon, ben ik meer gaan zien hoe enorm bevoorrecht we in ons land zijn met ons christelijk onderwijs. Met mijn vrouw en onze drie kinderen wonen we in het Zeeuwse dorp Stavenisse. Van hieruit mag ik voor het zuidelijke deel van ons land het voorlichtingswerk doen.

Van harte de oproep om ons eens bij u uit te nodigen op een gemeente- of verenigingsavond om u iets te vertellen en te laten zien van het werk ter ondersteuning van het gereformeerd onderwijs in Oost Europa!

  
Webmaster Stichting OGO5-2-2016 12:41 
Op 18 en 19 februari dachten tachtig schoolleiders in een conferentieoord in de buurt van Boedapest na over christelijk leiderschap. OGO steunde deze bijeenkomst door het Hongaars Reformatorisch Pedagogisch Instituut en de Hongaarse afdeling van ACSI, een wereldwijd opererend samenwerkingsverband van christelijke scholen, omdat de nadruk van onze hulp steeds meer komt te liggen op verdieping en verbetering van het christelijk onderwijs.

De conferentie werd geleid door de beide directeuren, Szontág Pál en Demeter László. Namens OGO waren Dick van der Hoek en Jan de Haan erbij.

Er werden verscheidene lezingen gehouden. Demeter László gaf een overzicht van Bijbelse principes van leiderschap en Tomka János besprak ethische aspecten van leiderschap. Namens OGO besprak Jan de Haan de relatie tussen christelijke scholen en ouders, en de rol van de schoolleider daarbij.

Jan de Haan spreekt namens OGO.jpgJan de Haan spreekt namens OGO over de relatie tussen christelijke scholen en ouders

Onder de titel 'Leren en onderwijzen in christelijke scholen in de 21e eeuw' deed Demeter László verslag van een bezoek aan christelijke scholen in Nederland (o.a. Wartburg College). Ons technisch onderwijs en de aandacht voor minder begaafde kinderen maakten indruk. Verder behandelde hij ontwikkelingen zoals blended learning (online leren) en stages. Daarna volgden workshops. Ds. Peter Michell uit Zuid-Engeland verzorgde er een voor kleuterschoolleidsters. Uit zorg over het materialisme in de samenleving, geeft hij nu na jaren in het voortgezet onderwijs, leiding aan een kleuterschool waar de Bijbel het uitgangspunt vormt. Hij demonstreerde een door de Universiteit Leuven ontwikkeld observatie instrument waarin wellbeing en involvement centraal staan. Tijdens de conferentie maakten wij kennis met Guba Istvan, directeur van een kleine christelijke agrarische school uit het dorpje Tard. Vanwege de grote afstanden werkt hij gedeeltelijk via internet. Graag zou hij met zijn leraren en leerlingen agrarisch onderwijs in Nederland willen bezoeken. Heeft een lezer van deze nieuwsbrief wellicht een tip voor hem? Stuur een bericht naar info@stichting-ogo.nl.

  
Webmaster Stichting OGO20-1-2016 12:39 
Om de vijf jaar stelt OGO een nieuwe meerjarenvisie op. Daarin worden dan per land de hoofdpunten van de steun aan het christelijk onderwijs genoemd. Vervolgens stellen we een beleidsplan op met concrete doelen van de hulp in Hongarije, Roemenië en Oekraïne.
We zijn blij dat de medewerkers van onze onderwijscentra, de directies en de docenten van de scholen bij hun werk gedreven zijn door de "Hoofdpunten van het christelijk onderwijs", die door OGO aan hen zijn doorgegeven. Deze missie dragen zij uit op conferenties en bij de scholing van nieuwe docenten. Onze partners in Oekraïne hebben ervoor gezorgd dat op zeven scholen nu onderwijs kan worden gegeven aan kinderen die speciale zorg nodig hebben. Dat is een unicum voor dit land.

Onze algemene conclusie was dat voor het ontwikkelen van goed, christelijk onderwijs het belangrijk is dat onze medechristenen echt gaan beseffen hoe belangrijk het is dat er een goede samenwerking is tussen de kerk, de school en de ouders. Volgens OGO moeten de centra hierbij een coördinerende rol krijgen.

Wat zijn dan de hoofdpunten van de nieuwe meerjarenvisie?

OGO zal zich er sterk voor inzetten dat de centra hun taak met toenemende zelfstandigheid oppakken. We verwachten dat zij elkaar hierbij zullen helpen en OGO wil deze groei begeleiden.

OGO wil een actueel overzicht krijgen van de behoeften van de centra, scholen, kerken waarmee contacten worden onderhouden. Dan kan er passende hulp worden gegeven.

OGO zal zich sterk gaan richten op het christelijk onderwijs aan kinderen die speciale zorg nodig hebben (Oekraïne) en op verdere schoolontwikkeling in Roemenië.

Wij hopen dat de hulpverlening steeds meer getypeerd zal worden door een wederzijds opscherpen en dienstbetoon. "Zoals onze vaders ons verteld hebben" (Ps. 78:3).

Dick van der Hoek

  
Webmaster Stichting OGO5-1-2016 12:12 
Heeft u een hart voor christelijk onderwijs en Oost-Europa? Stichting OGO zoekt een voorlichter voor de regio Gelderland/
Overijssel.

De activiteiten van een voorlichter bestaan onder andere uit:

• Presentaties verzorgen op scholen

• Scholen helpen om een actie voor OGO te organiseren

• Een thema-avond verzorgen voor een vereniging of kerkelijke gemeente.

U zult zelf zo nu en dan meegaan op werkbezoek naar scholen in Oost- Europa. Zo kunt u met eigen ogen zien waarom het werk van OGO zo waardevol is.

Meer informatie?

Bel Dick van der Hoek: 0318-418966.

  
Webmaster Stichting OGO24-12-2015 12:21 
Ook in het vierde kwartaal van 2015 zijn er nog drie transporten met Bijbels en andere lectuur naar Oost-Europa verzonden.

Dhr. Csaba, godsdienstleraar in Tirgu-Mures (Roemenië) ontving: 200 Hongaarse Bijbels, 300 Albumboekjes en 340 Boekjes voor de Jeugd. Dit alles om uit te delen op de Reformatorische scholen in Tirgu Mures.

Dhr. Sandor Molnar, werkzaam op het bureau van de Slowaakse Kerk ontving 200 Hongaarse Bijbels, 50 Slowaakse Bijbels, 200 albumboekjes en 200 Boekjes voor de Jeugd om uit te delen op de Hongaarse scholen in Slowakije. Ds. Rodoslav in Odessa ontving 100 Russische Bijbels in een grote Letter en 50 Dagboeken voor Jong en Oud, geschreven door B.J. van Wijk.

IMG_2939 - kopie - kopie.jpg 

Jongens met hun Albumboekjes

We zijn de Gereformeerde Bijbelstichting, De John Bunyan Stichting en de Zakbijbelbond zeer erkentelijk voor het beschikbaar stellen van deze Bijbels en boeken. Transportbedrijf Van Wijk heeft de Bijbels en boeken meegenomen naar Roemenië en naar Slowakije en de  stichting KOEH heeft voor het transport naar de Oekraïne gezorgd. De bedrijven in Zeeland maken de transporten financieel mogelijk: allemaal vriendelijk bedankt!

IMG_3046 - kopie.jpg 

Ook thuis worden de boekjes gretig gelezen

Nog steeds is er gelukkig vraag naar Bijbels en goede lectuur op de scholen in Oost-Europa. Toen we voor de eerste keer op bezoek waren in Roemenië zei een schooldirecteur: "Hebben jullie hier goed rondgekeken? Heb je de roestige staalfabrieken gezien en de verwaarloosde kolchozen (boerderijen)? Zo hebben de Russen hier alles achtergelaten, terwijl ze zoveel beloofd hadden."

Maar, zei hij: "Kijk eens wat ik hier heb." Hij stapte naar zijn bureau toe en liet ons een Bijbeltje zien! En wat stond daar in geschreven? Gekregen van de Gereformeerde Bijbelstichting uit Leerdam ,Holland 1989. De dominee (die ook directeur van deze school was) zei: "Dit is de Waarheid, dat blijft!" U begrijpt, dat dit ons erg goed deed. We dachten toen aan Luthers lied:

Gods Woord houdt stand in Eeuwigheid

en zal geen duimbreed wijken.

Beef, Satan! Hij Die ons geleidt, zal U

de vlag doen strijken! .

Met een vriendelijke groet,

M. Waterman

  
Webmaster Stichting OGO19-11-2015 12:15Oekraïne 
In de afgelopen vijf jaar heeft OGO ondersteuning geboden voor het onderwijs aan kinderen met het Down syndroom in Oekraïne. In november was het tijd om op de resultaten van het werk terug te kijken.

Op een speciale lerarenconferentie werden de resultaten van vijf jaar hard werken door het team van de Radist-school gepresenteerd. Arenda en Andrey Vasylenko spelen een belangrijke rol in dit team. Het was een feestelijke bijeenkomst in het hotel waar acht leerlingen, waarvan enkelen met het syndroom van Down, praktijklessen kregen. Deze kinderen serveerden tijdens deze conferentie koffie, thee enzovoorts.

IMG_5546.JPG 

Een jongen met Down syndroom leest voor wat hij heeft geleerd

Het programma was gevuld met toespraken van betrokkenen en presentaties van de leerlingen. Zij lazen voor wat zij hadden geleerd in het hotel. Nico van de Breevaart verzorgde de bijdrage namens stichting OGO. Daarna werd er door diverse deskundigen verslag gedaan van de concrete onderzoeksresultaten van dit onderwijs en de ontwikkelde lesmethoden met deze kinderen. Opvallend was dat het experiment duidelijke positieve resultaten heeft opgeleverd.

Volgens de vertegenwoordiger van het Ministerie van Onderwijs is dat verrassend en moet het onderwijssysteem worden aangepast. Dat zal niet gemakkelijk zijn maar er gloort hoop voor deze kinderen, hun ouders en dat is goed voor de maatschappij. Wel bleek dat de kinderen intensief moeten worden begeleid. In de klas is daarom extra assistentie nodig. Helaas maakt de overheid dat nog niet mogelijk. Stichting OGO maakt zich hier sterk voor. Wij waren blij om te horen dat de leden van het Radist-team bij hun bijdragen opmerkten dat God hun liefde voor dit werk heeft gegeven en dat Hij het heeft gezegend.

IMG_5565.JPG 

Natasha Lishuk presenteert het boek 'We leren met plezier'

OGO ondersteunt Natasha Lishuk. Tijdens de conferentie wees zij erop dat deze kinderen zijn gegroeid in het besef wie ze zelf zijn, maar ook belangstelling hebben gekregen in de ander. Zij presenteerde de inhoud van het nieuwe boek over de lesmethoden die in de klassen zijn gebruikt. Dit boek, met als titel "We leren met plezier", werd tenslotte aan de vele betrokkenen uitgereikt. Natasja werd hartelijk bedankt voor haar deskundige inbreng en haar grote inzet. Het werk van stichting OGO is rijk gezegend, maar er is nog veel te doen.

Helpt en doneert u mee?

  
Webmaster Stichting OGO29-10-2015 12:07Voorlichting 
Het was al langer in de planning om een OGO-presentatie te
houden op de Dr. A. Comrieschool in Kruiningen.

Het is er eindelijk van gekomen op 28 september j.l. In groepen van ruim 50 kinderen hebben de 250 leerlingen van klein tot groot geluisterd en gekeken naar de toestand in Oekraïne. Gevluchte kinderen vanwege de oorlog, soldaten in het schoollokaal, brandende en gebombardeerde huizen, maar ook kinderen met een beperking in Kiev in de 'Radist' school. Wat mooi dat zulke kinderen ook naar school kunnen.

Maar dat is nog lang niet overal. We zijn dan ook blij met de opbrengst van de aankruislijstenactie. Daarmee kunnen we helpen om te zorgen voor: opvang van en hulp aan gevluchte schoolkinderen en hun ouders en oprichting scholen voor speciaal onderwijs. We zijn dankbaar voor wat de Comrieschool in Kruiningen verzameld heeft: € 2.119,00!

Comrieschool Kruiningen 2.jpg 

Voorlichter Rens Stark vertelt over OGO op de Comrieschool

Geve de Heere Zijn zegen over dit bijeengebrachte geld, zodat kinderen, hier ver vandaan, ook worden onderwezen vanuit de Bijbel, zoals ook bij ons in Nederland.

  
Webmaster Stichting OGO5-10-2015 07:35 

​Meer lezen? Download Jaarverslag Stichting OGO 2014.pdf

  
Webmaster Stichting OGO3-10-2015 11:15Voorlichting 
Ook in het derde kwartaal van dit jaar zijn er aanvragen binnengekomen uit Oost-Europa voor Bijbels en goede lectuur.

Bartha Csaba, godsdienstleraar in Tirgu Mures in Roemenië vroeg om: 200 Hongaarse Bijbels, 200 Albumboekjes in de Hongaarse taal, 50 Albumboekjes in de Roemeense taal, 50 'Boekjes voor de jeugd' in het Hongaars en 50 'Boekjes voor de jeugd' in het Roemeens. Sandor Molnar, dominee in Slowakije, wil graag voor de Reformatorische scholen in het bezit komen van 200 Hongaarse Bijbels, 50 Slowaakse Bijbels, 200 Albumboekjes in het Hongaars en 200 'Boekjes voor de jeugd' ook in het Hongaars.

RomaKinderen2011 (4).jpg 

Roma-kinderen met hun Albumboekjes

Dominee Rodoslav uit Odessa wil graag voor de wat oudere mensen in zijn kerk 100 Russische Bijbels in een grotere letter en voor de kinderen van de Regenboogschool 50 stuks van 'Het groot Bijbels dagboek voor jong en oud' van B.J. van Wijk. Een hele lijst dus…

IMG_3049.jpg 

Zijn Bijbel is voor dit jongetje een kostbaar bezit

Deze aanvragen zijn verzonden naar de Gereformeerde Bijbelstichting; we hopen dat het Bestuur van de GBS in oktober een gunstige beslissing zal nemen. De John Bunyanstichting is gevraagd om het Groot Bijbels Dagboek voor een gereduceerde prijs beschikbaar te stellen. Voor de Slowaakse Bijbels zullen we een ander adres op moeten zoeken. Misschien kan de Zakbijbelbond ons helpen. Gelukkig blijven de bedrijven in onze omgeving niet achter en kunnen de transporten steeds doorgaan. Zo mag het Zaad van Gods Woord nog gestrooid worden in Oost-Europa. Moge het gebed van Revius door onze vrienden in Oost-Europa (en ook door ons) veel gebeden worden:

Bewaert my, dat Uw heylich Woort

Niet sy van my vergeefs gehoort,

Of val op eenen harden gront,

Of van de dorens sy doorwont,

Of van de vogels in de lucht

Belet te dragen goede vrucht.

De Heere geve Zijn onmisbare zegen over deze Bijbel- en lectuurtransporten.

Met een vriendelijke groet,

M. Waterman

  
Webmaster Stichting OGO25-9-2015 11:13Voorlichting 
De voorlichters van OGO zijn op bezoek geweest bij de Oud Gereformeerde Gemeente te ’s Gravendeel in verband met de opening van het catechisatieseizoen.

De gemeente was goed opgekomen in het nieuwe kerkgebouw; veel jongeren, klein en groot. De collecte na afloop bracht € 433,95 op voor stichting OGO. De netto opbrengst van de boekentafel was € 87,50. In totaal was de opbrengst dus € 521,45.

Hartelijk bedankt!

  
Webmaster Stichting OGO1-9-2015 11:08Voorlichting 
Aan het begin van de actieweek heeft de OGO-voorlichter over Oost-Europa verteld en laten zien aan groep 3-5 (85 leerlingen) en groep 6-8 (95 leerlingen). Vrijdag was de verkoopavond. De opbrengst voor OGO was in totaal € 2.560,62.

We bewaren dankbare herinneringen aan de Voetiusschool in Andel. En als de Heere het geld zegent, dan komt dat heel goed van pas voor de Gloriaschool in Donetsk en de Radistschool (voor kinderen met een beperking) in Kiev. Hartelijk bedankt!

Andel.JPG 

Veel enthousiasme voor OGO tijdens de verkoopavond
  
Webmaster Stichting OGO12-8-2015 11:02Oekraïne 
OGO zorgt ervoor dat verstandelijk gehandicapte kinderen in Oost-Europa nu christelijk onderwijs kunnen krijgen. Vroeger werden deze kinderen ’weggestopt’ in staatstehuizen.

Hoe OGO dat doet? Kinderen met het syndroom van Down bijvoorbeeld hebben een plaatsje kregen op de school Radiance in Zhitomir of zijn opgenomen op de speciale school Radist in Kiev. Deze speciale school valt onder het project 'Perspectief 21-3'. In de 21ste eeuw wil het verantwoordelijke team deze kinderen perspectief bieden op 3 belangrijke levensterreinen: onderwijs, werk, en zelfstandig wonen. OGO steunt dit onderwijs via Natasha Lishuk. Zij heeft een paar jaar geleden een boekje geschreven met de titel 'Tijd om te handelen'.

Terugkijkend op de achterliggende jaren heeft het Radist-team veel vertrouwen gekregen in de resultaten van haar werk. Dat werd bevestigd door het unanieme oordeel van een staatscommissie "dat de kinderen van de Radist klas enorm goede resultaten hadden, en zich in positieve zin onderscheidden in gedrag, presentatie en spraak." Binnenkort verschijnt het boek waarin de missie, werkwijzen en resultaten uitvoerig door het team worden beschreven. Natasha heeft een grote bijdrage aan dit boek geleverd. Wat zal titel van dit boek zijn? Ik denk dat ook deze titel zal getuigen van hoop. Daar heeft Oekraïne op alle terreinen grote behoefte aan. Het is een land dat politiek onstabiel is. Waar mensen voortdurend zorg hebben over geliefden die deel moeten nemen aan de ATO (anti terroristische operatie) in het oosten van het land, of die hun geliefden al hebben begraven, of gewond terug hebben gekregen. Daarnaast heeft het land mensen nodig die op een rechtvaardige wijze kunnen besturen. Blijft ook u bidden voor bekering van het volk? Bekering ook van de corrupte denkwijzen die hier zo diep verankerd liggen.

Dick van der Hoek

  
Webmaster Stichting OGO9-7-2015 04:06 
Lily Kalashnik werkte op de Gloria school in Donetsk; ze was er werkzaam als leraar basisonderwijs. Het is bijna een jaar geleden dat de school werd bezet door lokale milities. Video’s  op
internet laten zien dat gewapende mensen schietoefeningen houden in de school.

Lily probeert te overleven in de realiteit van de nieuwe republiek. Nadat de school werd genomen door militieleden, was Lily een paar maanden werkloos. In oktober 2014 slaagde ze erin om werk te vinden in een van de scholen aan de rand van Makejevka. Lily deed haar best om niet alleen de kinderen goed te laten werken, maar ook om de harten van de kinderen te bereiken. De onrustige  oorlogssituatie maakte dat echter erg moeilijk.

Lily Kalashnik1.jpg 

Lily Kalashnik

De gezondheid van Lily en haar moeder is slecht. Lily moet elke drie maanden chemotherapie ondergaan en haar moeder is al erg oud. Wegens het gebrek aan geld negeert ze de nodige procedures. Tegelijkertijd mist ze haar dierbaren. Elke steun aanvaardt ze met tranen van dankbaarheid.

  
Webmaster Stichting OGO20-6-2015 03:59Hongarije; Roemenië 
Beste Arie. Hoe lang wonen jullie al in het dorpje nabij Tirgu Mures en wat zijn jullie taken in het verzorgingstehuis?
Wij wonen ruim 7 jaar in Pasareni. Mijn vrouw Mirjam is eindverantwoordelijke in het verzorgingstehuis en ik geef technische ondersteuning. Daarnaast werk ik ook voor een detacheringsbedrijf en als vrijwilliger voor OGO. We hebben 2 kinderen, Jorn 4 jaar en Noa 2 jaar.

Jullie zijn samen met veel liefde aan dit werk begonnen, vanuit christelijke naastenliefde. Kan je enkele leerzame ervaringen noemen?

We staan vaak voor de vraag: wat betekent de naaste voor ons? Hoe kunnen wij dienen? Daarbij is het erg leerzaam dat we dingen kunnen relativeren. In Nederland is bijna alles maakbaar. Hier leren we te accepteren dat we ons vaak moeten schikken.

Deelen csala´d.jpg 

Arie Deelen met zijn gezin

Arie, jij hebt al vanaf het begin met een paar scholen in jullie woonomgeving contact gehad. Hoe was de sfeer op die scholen toen je er voor het eerst kwam? Hoe is dat nu?

In het begin merkte ik dat de sfeer op scholen erg gesloten was en de leraar bepaalde alles voor het kind. De laatste jaren is daar wel verandering in gekomen: leerlingen zijn mondiger en leerkrachten gaan meer de dialoog aan met de leerlingen. Ik merk ook dat er een vertrouwensband is ontstaan door de langdurige samenwerking tussen OGO en de scholen.

Namens OGO heb jij de ontwikkeling van het christelijke onderwijs gesteund. Kan je enkele  voorbeelden geven?

Ik treed vaak op als tolk, waarbij het belangrijk is dat de boodschap van beide partijen goed overkomt. Ik let er dan speciaal op dat enerzijds de eigenschappen/tradities van de verschillende culturen worden gerespecteerd en anderzijds dat toch de boodschappen die we elkaar geven doorwerken.

Ik heb soms voor OGO een adviserende rol. Daarbij is het belangrijk om goed na te denken hoe je een Nederlands onderwijsconcept kan toepassen in de Hongaars/Roemeense cultuur. Je moet ervoor zorgen dat je vooral goed aansluit op de onderwijsproblemen zoals de mensen in Roemenië die ervaren. Je moet dus niet alleen die aandachtspunten oppakken die wij als Nederlanders belangrijk vinden.

Ik bezoek leerkrachten in hun klas. Nederlandse onderwijsadviseurs hebben die leerkrachten cursussen gegeven en sinds kort hebben we een begin gemaakt met de 'nazorg' op hun scholen. Dat gebeurt door een videotraining ter plekke. Voor beide partijen is dat erg leerzaam: de leerkrachten krijgen advies op maat en OGO ontvangt van hen tips en vragen voor het ontwikkelen van nieuwe cursussen.

Arie, de manier van denken op onze scholen verschilt misschien wat van de Hongaarse scholen. Is dat zo en hoe moeten wij daar mee omgaan?

Ja, dat is zo. Wij denken veel meer op de langere termijn en zijn enorm goed in het organiseren. Belangrijk is dat we het eens zijn over de kernzaken. Zoals: Oog hebben voor de leerling, bovenal voor de ziel van de leerling.

Kan je enkele voorbeelden geven die voor ons leerzaam zijn?

De Hongaren in Roemenië hebben een minderheidspositie. Ook op school. In veel steden zijn christelijke leerlingen in hetzelfde gebouw ondergebracht als seculiere leerlingen. Hierdoor wordt er een groot beroep gedaan op de leraar en leerling, op hun gedrag en op de visie die zij uitdragen. Dat maakt hen weerbaarder. Het vraagt moed van leerlingen om te getuigen!

Hier is er veel ruimte en waardering voor de eigenheid van het kind. En ligt het accent niet zozeer op de organisatie en het resultaat gerichte werken.

Wij vinden de drieslag: Kerk, school en gezin erg belangrijk. Leeft dat ook zo bij de Hongaarse scholen? Als dat anders ligt, vind jij dat OGO hierbij een positieve rol kan spelen?

Helaas fungeert deze drieslag hier niet zo sterk. De onderlinge verbondenheid is minder, wat verklaarbaar is vanuit het communistische verleden. Er is eilandjespolitiek en wantrouwen. Er zijn gelukkig ook voorbeelden te noemen van predikanten die met ouders van kinderen en leerkrachten Bijbelstudies houden. Voor OGO ligt hier de belangrijke taak om de onderlinge verbondenheid te stimuleren en de christelijke identiteit van het onderwijs te versterken. De ouders in Roemenië hebben nog vaak het gevoel geen enkele inspraak te hebben bij de leerkracht. Ik besef daardoor steeds meer, en dat bemoedigt mij, dat wij in ons reformatorisch onderwijs in Nederland veel schatten hebben t.o.v. de mensen in Roemenië!

Denk jij dat onderlinge contacten tussen  onze en de Hongaarse scholen in Roemenië (b.v. door correspondentie en uitwisseling) belangrijk kunnen zijn? 

Jazeker, omdat we veel van elkaar kunnen leren. Een goed voorbeeld daarvan is dat leerkrachten door uitwisseling niet alleen horen van verschillende onderwijsconcepten, maar dit ook in de praktijk gaan zien. Daarnaast is het enorm leerzaam om elkaars cultuur te leren kennen, omdat je hierdoor ook je eigen cultuur gaat spiegelen. Door de ontmoeting met de ander word je voor de vraag gesteld: wat is de verbindende factor tussen onze culturen en ons onderwijs? We zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. Dat beeld is bij ons gebroken en dat ervaar je bij de barrières in de taal en cultuurverschillen. Ondanks de barrières hebben we met elkaar de mooie opdracht om in het onderwijs iets van Hem te mogen weerspiegelen.  

  
Webmaster Stichting OGO9-5-2015 03:49Hongarije 
Het RPI, reformatorisch pedagogisch instituut in Hongarije,  door OGO opgericht in 1994, bestaat inmiddels ruim 20 jaar.  Daarom werd er op 17 en 18 april een conferentie georganiseerd in Boedapest over het onderwerp ‘Invloed van de moderne media op het onderwijs’. Er waren zo’n 60 aanwezigen uit het onderwijs.

Bij de opening werd vanuit Paulus' brief aan de gemeente van Korinthe gewezen op de situatie van die gemeenteleden daar. Zij leefden in een grote stad met vele verleidingen maar Paulus houdt hen voor dat een leven in een christelijke vrijheid een leven is dat valt onder het dubbele liefdesgebod: God liefhebben en de naaste. Die houding stempelt ook het gebruik van sociale media en internet.

WP_20150417_14_23_17_Pro.jpg 

Dr. Steef de Bruin over christelijke opvoeding

Dr. Steef de Bruin, als lector uitgenodigd voor deze conferentie, hield een boeiende lezing over de christelijke opvoeding en de sociale media. Hij hield de aanwezigen voor dat het er in het onderwijs op aankomt dat we niet klakkeloos de trends van de tijd moeten volgen. Natuurlijk zijn nieuwe vaardigheden nodig, die in onze 21e eeuw nodig zijn. Maar we moeten dat doen vanuit een houding van de 1e eeuw, waarbij typisch christelijke kenmerken aan de orde komen als woordgerichtheid, aandachtig leren lezen en zorg voor elkaar. Het thema werd hier ook herkend. Dat bleek ook uit de lezingen van de Hongaren. Wat dit betreft spelen dezelfde vragen op de Hongaarse en Nederlandse scholen.

Zelf heb ik de groeten overgebracht en een korte terugblik gegeven over het begin van de samenwerking met OGO. De gedachte van een pedagogisch instituut ontstond in een oude Trabant.

DSC04414.JPG 

De nieuwe samenwerkingsverklaring tussen OGO en RPI

In 1994 hebben ds. Csövek Olivér en Jan Mulder vanuit het OGO-bestuur in die auto op het Calvijnplein dit idee ontwikkeld. Beide mensen zijn overleden, maar we herinneren ons hun namen in dankbaarheid. Het RPI zou als netwerkorganisatie het christelijk reformatorisch onderwijs helpen op te bouwen na de val van het communisme. En zo is het gegaan! Met dankbaarheid mogen we na 20 jaar vaststellen dat het Hongaars gereformeerd onderwijs op de scholen een door de overheid erkende onderwijsvorm is. Onder de zegen van de Heere mocht er veel tot stand komen. Men wil nu het reformatorisch beroepsonderwijs op gaan bouwen. Op dit terrein kan OGO goede ondersteuning bieden. Een belangrijk moment was ook het ondertekenen van de nieuwe samenwerkingsverklaring tussen  OGO en RPI.

D. van Meeuwen, bestuurslid

  
Webmaster Stichting OGO14-4-2015 11:05Voorlichting 
Op het programma voor 21 april: een OGO-presentatie op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. De kinderen gaan voor OGO aan de slag met aankruislijsten. Zodra de opbrengst bekend is, wordt het op de website gepubliceerd.

​​​Op het programma voor 21 april: een OGO-presentatie op de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. De kinderen gaan voor OGO aan de slag met aankruislijsten. Zodra de opbrengst bekend is, wordt het op de website gepubliceerd.​

  
Webmaster Stichting OGO13-4-2015 13:26Voorlichting 
We hebben weer wat ruimte gekregen van OGO voor het verslag van de Bijbel- en lectuurtransporten in het eerste kwartaal van 2015.

We hebben weer wat ruimte gekregen van OGO voor het verslag van de Bijbel- en lectuurtransporten in het eerste kwartaal van 2015.​ Dankzij de medewerking van de Stichting Kom Over en Help konden we de Bijbels en boekjes, die nog gereed lagen voor de Oekraïne, nog in 2014 verzenden. Het transport is veilig aangekomen in Zuid-Oekraïne in de plaats Strumok bij Odessa. Het wachten is nu op de vrijverklaring van de douane. Dhr. Andrey Malov die in de gevaarlijke plaats Donetsk verblijft, schreef in een mailtje "Ik ben zeer treurig gestemd; soldaten hebben de Gloria-school bezet…". 

In de maand januari 2015 kregen we weer verschillende mailtjes met het verzoek om Bijbels en boeken beschikbaar te stellen. Voor het eerst was er nu ook een verzoek vanuit Servië om de Hongaarse kinderen te voorzien van Bijbels en boeken; het gaat dan over 3500 kinderen. We hebben het verzoek neergelegd bij de G.B.S. om over deze en andere aanvragen een beslissing te nemen. Voor de Stichting AMEC in Roemenië: 5000 Roemeense Bijbels en voor de Hongaarse bevolking: 2000 Bijbels. En dan verder ook nog in het Hongaars: Albumboekjes en Boekjes voor de Jeugd.

Bible6.jpg

Een meisje lezend in haar Bijbel​​​

Arie Deelen, werkzaam in een verzorgingstehuis in Tirgu Mures in Roemenië vraagt om 200 Hongaarse Bijbels. De Stichting J.W.N.R. in Kesteren doet evangelisatiewerk in Roemenië en vraagt om 550 Albumboekjes; graag alle acht series. U ziet wel: er blijft gelukkig veel vraag naar Bijbels en boeken. In Servië is geen christelijke lectuur in de Hongaarse taal in de boekwinkels te krijgen en er wonen toch 250.000 Hongaren. We hopen dan ook van harte dat de GBS een gunstige beslissing zal nemen over al deze aanvragen.

13.jpg

Arie Deelen (rechts) tijdens het uitdelen van Bijbels op een school​

We wensen in het bijzonder de predikanten Dhr. Andrey Malov en Ds. Rodoslav en de andere predikanten veel sterkte toe in al die moeilijke omstandigheden. Verder ook onze dank richting de Stichting K.O.E.H voor het transport en ook de John Bunyanstichting voor de zeer gereduceerde prijs van het Dagboek voor Jong en Oud van B.J. van Wijk (250 exemplaren). Ook de bedrijven gaven weer hun bijdragen voor de transporten. Hartelijk dank ! Het heeft ons ook in dit opzicht aan niets ontbroken!

Moge het onze vrienden (en ook ons) in alle moeilijke omstandigheden gaan zoals Ds. Ledeboer het dichtte:

Een weg door woestijnen, 
baant Jezus de Zijnen
Hij leidt hen erdoor
Hoe zij ook verdwalen,
Hij zal ze weer halen 
En lichten ze voor.

Met een vriendelijke groet,
M. Waterman


1 - 30Next