Blog

nov 03
Voortzetting en vernieuwing - van de voorzitter
​Maar, er wordt niet alleen gepraat. Veel Roemeense docenten hebben de laatste jaren onze reformatorische scholen bezocht en onze lesmethoden gezien. Zij weten nu ook hoe wij in de praktijk werken. Demeter László bezocht vorig jaar het Wartburg College. Hij vertelde: “Het heeft mij verrast hoe op jullie scholen speciale aandacht wordt gegeven aan leerlingen die minder begaafd zijn en ik heb veel bewondering voor het technisch onderwijs dat jullie hebben.” 

Uit Roemenië is de vraag gekomen of OGO wil helpen met het opzetten van christelijk technisch onderwijs. Het komt daar veel te langzaam van de grond. De eerste christelijke technische school in
Cluj (Roemenië) is namelijk pas twee jaar geleden opgericht, met financiële hulp uit Hongarije. De uitrusting van deze school, vooral van de afdelingen installatietechniek en elektrotechniek, is heel beperkt. De oprichting van een tweede technische school, in Tirgu Mures, moest helaas worden uitgesteld omdat de onderwijsinspectie haar toestemming weigerde. Waarschijnlijk omdat men bang was dat deze school leerlingen van de staatsscholen zou onttrekken. U begrijpt dat hoopvol wordt gekeken naar OGO. 

Eind september bezochten 9 docenten onze scholen. OGO heeft hen rondgeleid op de technische afdelingen van drie reformatorische
scholen. Samen zochten we naar passende oplossingen. Samen zullen wij Gods zegen vragen over onze plannen. We hopen dat ook veel doeners in Roemenië kunnen genieten van christelijk onderwijs. Dat zou echt vernieuwend zijn.
Dick van der Hoek


okt 31
OGO voorlichters op reis naar Roemenië: verwondering en dankbaarheid
​Na een voorspoedige vlucht vanaf Eindhoven naar Cluj Napoca volgde een rit van twee uur met de bus naar Tirgu Mures. Hier wachtte Arie Deelen de bezoekers op, waarna een echt Hongaars diner klaar stond. 

Woensdag begon de dag met een bezoek aan de opleiding voor leerkrachten in Tirgu Mures. De directeur Jozsef Gal gaf een rondleiding, waarbij ook de ‘woonruimte’ achter de school
bezichtigd werd die in gebruik is door vier studenten. ’s Middags werd een bezoek gebracht aan een Roma-gemeenschap in het
dorpje Band, ongeveer 20 km van Tirgu Mures. Hier zijn de leefomstandigheden bijzonder schrijnend. Gezinnen leefden al maanden buiten omdat hun huis is omgewaaid. Kinderen die vragen om eten, maar die ook proberen wat geld te bemachtigen bij buitenlandse bezoekers. Gelukkig was de rondleiding door het dorp onder begeleiding van de dorpsoudste, want anders ben je je leven als westerling niet zeker. In dit dorp wordt al vele jaren evangelisatiewerk verricht door ds. Joszef Szekely. Het lijkt soms
ploegen op rotsen, maar toch mag hij soms na jaren zien dat zijn arbeid niet tevergeefs is.

DSC_4339.jpg

Samen in gesprek op een christelijke school in Tirgu Mures​


Donderdag werd een bezoek gebracht aan het dorp Backamadaras, waar Arie en Mirjam Deelen wonen en werken. We bezochten onder andere het gebouw waar voor het communistische tijdperk de basisschool te vinden was, wat in ernstig verwaarloosde staat inmiddels door de overheid weer terug is geschonken. Graag wil de
plaatselijke bevolking de mogelijkheden onderzoeken om hierin opnieuw een schooltje te starten op Hongaars gereformeerde grondslag. Na ook de plaatselijke kerk bezocht te hebben en na een gesprek met de predikant, was het tijd om weer te vertrekken naar Tirgu Mures.

De gereformeerde school in Cluj stond voor vrijdag op de planning.
Heel indrukwekkend werd door drie dames (de oprichtster van de school, de huidige directrice en een leerkracht) uitleg gegeven bij de manier van lesgegeven. Wat een indrukken blijven achter wanneer wordt uitgelegd dat op deze school elke dag de Bijbel open gaat en er wordt gezongen. Prachtig om te zien wat een ontwikkeling en voortgang het christelijk onderwijs met hulp van OGO heeft.

Maar het is ook goed om te zien dat in Roemenië nog veel werk en
onontgonnen terrein ligt. Dankbaarheid past ons, maar ook gebed en
middelen om het werk in de toekomst te mogen blijven doen.


okt 07
Kinderen van de Rehoboth school in touw voor OGO
​Alle kinderen van de school zetten zich in voor stichting OGO. Met een sponsorloop zijn z​​e van plan een groot bedrag bij elkaar te brengen. Ook halen de kinderen lege statiegeldflessen op en verkopen ze kaarten en stroopwafels. We zijn benieuwd naar de o​pbrengst! 

IMG_20161004_173500.jpg

Een leerling uit groep 3 gaat langs de deuren om lege flessen op te halen


sep 29
International Class Driestar Hogeschool 2016
​De deelneemster uit Roemenië is Anamaria Zrinyi, student van de Pabo in Tirgu Mures, die grenst aan het gebouw van de christelijke lagere school die met steun van OGO tot stand is gekomen. Ons bestuurslid Jan de Haan was op 31 augustus aanwezig bij de officiële opening van de International Class, omdat OGO samen met HOE (Hulp Oost-Europa) de reis- en verblijfkosten van Anamaria voor haar rekening neemt. In de praktijk is gebleken dat deelname van eindexamenstudenten aan deze cursus zeer waardevol is, gezien de functies die vorige deelnemers nu in hun eigen omgeving vervullen.

Anamaria.jpg
Anamaria Zrinyi


aug 31
Hoe de hulp uit Nederland hielp in nood

Oksana Topolnitsky, leerkracht: “In Oekraïne gaat het om de transformatie van de ideologische post-Sovjet-staat naar
een nieuw sociaal leven. Dit begint natuurlijk met het individu, met zijn of haar innerlijke wereld, persoonlijke overtuigingen en waarden. Daarom is de rol van christelijke scholen uiterst belangrijk. Zeker in het oosten van Oekraïne waar kinderen en gezinnen door de oorlog ontheemd zijn in eigen land.”

Dit alles vraagt inspanningen, tijd en geld. De christelijke scholen kunnen dit niet alleen. Dat is de reden waarom de scholen “Beginning of wisdom” (Charkov), “Radiance” (Zhytomyr) en “River of Life” (Kiev) erg dankbaar zijn voor de hulp uit Nederland waardoor van huis en haard verdreven kinderen weer onderwijs konden krijgen. In Charkov zijn twintig kinderen voor drie jaar ingeschreven op de school.

Arthur Kim (links) en Cyril (rechts).JPG

Arthur (links) en Cyril (rechts) konden toch weer naar school​


​Oksana: “De school had zelf onvoldoende middelen, maar we hebben Gods zegen gezien: onze medechristenen uit Oekraïne en de Europese landen boden hulp. De bijdragen uit Nederland was, zoals ze zeggen, het slotakkoord in de symfonie. Er kwam een bedrag binnen van € 2.310 voor de kosten verbonden aan de opleiding van deze leerlingen. Door middel van dit project werden de kinderen voorzien van gratis onderwijs, schoolboeken en voedsel.”

De familie Lokshin van de “River of life” school schreef in hun brief: “Deze financiële hulp verhielp precies op tijd het dringende financiële probleem in onze familie tijdens deze moeilijke periode. Moge God u rijkelijk zegenen, succes met uw mooie werk.”

Oksana kijkt dankbaar op de periode terug: “We zijn enorm dankbaar voor alle bij het project betrokken mensen, degenen die het hebben georganiseerd en geld hebben ingezameld. Laat God dit belangrijke werk zegenen en het honderdvoudige teruggeven aan elke
persoon!”


jul 06
Onderlinge contacten van wezenlijk belang

​"Daarnaast is het enorm leerzaam om elkaars cultuur te leren kennen, omdat je hierdoor ook je eigen cultuur gaat spiegelen. Door de ontmoeting met de ander word je voor de vraag gesteld: wat is de verbindende factor tussen onze culturen en ons onderwijs? We zijn allemaal geschapen naar het beeld van God. Dat beeld is bij ons gebroken en dat ervaar je bij de barrières in de taal en cultuurverschillen. Ondanks de barrières hebben we met elkaar de mooie opdracht om in het onderwijs iets van Hem te mogen weerspiegelen.”


jun 09
Gehandicapte kinderen helpen OGO
Zij leefden heel erg mee met de presentatie over de kinderen met het syndroom van Down in de Oekraïne en zongen daarbij liederen. Na afloop werd door één van de kinderen een enveloppe overhandigd met daarin de bijdrage van de kinderen: € 300,-. Hartverwarmend!

Samuelschool.JPG

Een warm hart voor kinderen met Downsyndroom in Oekraïne.

mei 31
Alle klassen van de Koelmanschool in actie voor Roma-kinderen
​Op woensdag 11 mei was de afsluiting van de actie. De juf had een mooie presentatie gemaakt met de resultaten per klas. Alles bij elkaar leverde dit een prachtig totaalresultaat op, zoals op de foto is te zien. 

Koelmanschool Goes.jpg


Wat een prachtige opbrengst van deze schoolactie!


Daarnaast leverde deze opbrengst voor 60 kinderen van de Koelmanschool ook nog eens een prachtig leesboek op. Hartelijk bedankt voor de inspanning ten bate van OGO!


mei 12
Hoe bezoek leidt tot thematisch lesgeven
​Vorig jaar bezochten enkele leerkrachten uit Tirgu Mures Nederland, om in de schoolpraktijk te zien hoe hetgeen ze in de cursussen leerden, in de praktijk functioneert. Bij Driestar Educatief in Gouda maakten ze kennis met ‘themadozen’: lesmateriaal voor thematisch ​onderwijs. De dames waren zo enthousiast, dat ze besloten dit ook in hun eigen scholen te gaan gebruiken. OGO sponsorde de aanschaf van enkele dozen, Driestar Educatief gaf korting en Arie Deelen, die met zijn gezin in de buurt van Tirgu Mures woont, zorgde voor het transport.

Overhandiging van de themadozen.jpg

Arie Deelen overhandigt een van de dozen aan Zsófia Simon​


Op de foto neemt de vestigingsleidster van de gereformeerde lagere school, Zsófia Simon, de themadozen in ontvangst. Ze worden geplaatst in de bibliotheek van de naast de school gelegen christelijke Pabo, zodat andere collega’s de materialen ook kunnen
lenen. Voor het gebruik moeten zij een kleine vergoeding betalen, om zo te kunnen sparen voor de aanschaf van meer themadozen.

Het bestuur van Stichting OGO is heel blij dat de werkbezoeken van Roemeense leerkrachten op deze manier leiden tot nieuwe vormen van onderwijs en leren in Oost-Europa. Graag blijven we ons hiervoor inzetten, zodat we gericht werk kunnen maken van het ondersteunen
van het christelijk onderwijs!


apr 06
Leuke weetjes over Roemenië - OGO Kids

Wist je dat…

  • Roemenië de op vier na grootste pruimenproducent ter wereld is?
  • De vulpen door de Roemeen Poenaru in 1827 is uitgevonden?
  • De oppervlakte van Roemenië ongeveer acht keer zo groot is dan van Nederland?
  • De meest voorkomende grondstof in Roemenië zout is?
  • Men in Roemenië in de lente jonge brandnetels eet die hetzelfde als spinazie worden bereid?
  • Roemenië 1 uur tijdsverschil met Nederland heeft?
  • Dat de grootste boerenomelet ter wereld in Boekarest in 2009 is gebakken? Daarvoor had men 30.000 eieren en 400 kilo ham nodig.
  • De helft van alle Europese bruine beren in Roemenië woont?
  • Je in sommige Roemeense restaurants gebakken hersenen en zure maagsoep kunt eten?
  • Pasen in Roemenië dit jaar op 1 en 2 mei wordt gevierd?

vulpen.jpgtijdverschil.jpglandkaart roemenie.jpgbruine beer.jpg 

Aan de slag

Maak een mooie, leuke of spannende tekening naar aanleiding van één van de bovengenoemde onderwerpen. Stuur deze op naar:

Juf Van de Geer

Sigmondstraat 29

4251 ZA Werkendam

Alle inzendingen worden beloond met een prijsje!

Hartelijke groet,

Juf Van de Geer

1 - 10Next