Skip Navigation LinksBestuur

​Bestuur van Stichting OGO

Het bestuur van Stichting OGO bestaat uit een achttal personen.

  • Dr. D. van der Hoek, voorzitter
  • N.A. van de Breevaart, penningmeester
  • Drs. N.J. Teerds, secretaris
  • Drs. J. de Haan
  • Drs. D. van Meeuwen
  • W.C. Moen MSc
  • Ir. M. Houtman
  • J. Ligtenberg​

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Overzicht van de jaarverslagen

Overzicht van de beleidsplannen

Contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichting-ogo.nl.