Skip Navigation LinksBestuur

Bestuur van Stichting OGO

Het bestuur van Stichting OGO bestaat uit een achttal personen.

  • Dr. D. van der Hoek, voorzitter
  • N.A. van de Breevaart, penningmeester
  • Drs. N.J. Teerds, secretaris
  • Drs. J. de Haan
  • Drs. D. van Meeuwen
  • W.C. Moen MSc
  • Ir. M. Houtman
  • J. Ligtenberg​

Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Het beloningsbeleid voldoet aan het gestelde criterium in het Reglement CBF-Certificaat voor kleine goede doelen. Een redelijke vergoeding voor gemaakte onkosten wordt niet als bezoldiging aangemerkt.

Contact opnemen met het bestuur? Stuur dan een e-mail naar bestuur@stichting-ogo.nl.