Skip Navigation LinksDoelstelling

Doelstelling van Stichting OGO

Het doel van OGO is om materiële en onderwijsinhoudelijke steun te geven aan christelijke scholen op gereformeerde grondslag in Oost-Europa. Wij doen dat samen met de christelijke onderwijscentra in Oost-Europa die onze partners zijn. Daarnaast onderhouden we, op onderwijsgebied, intensieve kontakten met gelijkgezinde Nederlandse hulpverleningsorganisaties die actief zijn in Oost-Europa.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

 • Het verstrekken van informatie voor het ontwikkelen van publicaties, boeken, tijdschriften, leermateriaal, cursussen en dergelijke
 • Het stimuleren van het ontwerpen en uitgeven van eigen leermethoden
 • Het ondersteunen van onderwijseducatief werk
 • Het bevorderen van activiteiten die een bijdrage leveren aan onderwijsondersteuning
 • Het bevorderen van meningsvorming over (de inhoud van) het onderwijs door het organiseren van conferenties, studiedagen en dergelijke
 • Het bevorderen van betrokkenheid en deelname door middel van dienstverlening aan onder andere besturen, directies en schoolteams
 • Het verstrekken van adviezen en eventueel het doen van onderzoek
 • Het ontwikkelen van een adoptieplan voor scholen
 • Het traininen van onderwijsgevenden door het doen volgen van cursussen
 • Het stimuleren van uitwisselingsprogramma's voor christelijke scholen op gereformeerde grondslag
 • Alle andere wettige middelen, die ter bereiking van het doel bevorderlijk kunnen zijn