Skip Navigation LinksGrondslag

Grondslag van Stichting OGO

Stichting OGO gaat uit van de Bijbel, als Woord van God, en van de Drie formulieren van Enigheid. Daarin vindt zij haar roeping tot ondersteuning van christelijk onderwijs in landen die geleden hebben en nog lijden aan het communisme. OGO werkt samen met reformatorische kerken en onderwijsinstellingen in Nederland.  Voor beschrijving van de statuten zie…

Principes

Bij het plannen en uitvoeren van onze onderwijsprojecten maken wij voortdurend principiële keuzes. Wij hechten dan veel waarde aan:

  • Wederkerigheid en Respect: op basis van gelijkwaardigheid
  • Mede-verantwoordelijkheid: voor onze mede christen, mede mens en de schepping
  • Dienstbaarheid: zodat de ander tot ontplooiing komt, in Gods koninkrijk
  • Afhankelijkheid: bid en werk, wij staan in principe altijd open voor vernieuwingen
  • Kwaliteit: er wordt goed werk geleverd, rapporten zijn helder en betrouwbaar
  • Mede-lijden: wij hebben een speciaal oog voor onze kwetsbare naaste