Skip Navigation LinksTirgu Mures

Tirgu Mures, een stad met potentie voor christelijk onderwijs

Roemenië​

Tirgu Mures, Marosvásárhely in het Hongaars, is een stad van ruim 130.000 inwoners in Transsylvanië. Dit gebied in Roemenië behoorde tot 1918 bij Hongarije. Nog steeds is ongeveer de helft van de inwoners Hongaars. Velen behoren tot de Hongaarse Hervormde Kerk. De stad telt 10 wijkgemeenten, waarvan een aantal met veel jonge kinderen. Tirgu Mures ligt vrij centraal in Transsylvanië. Een samenhangend geheel van christelijke onderwijsvoorzieningen kan voor de gehele regio van grote betekenis zijn.  Sinds enkele jaren werken OGO, HOE (Hulp Oost Europa) en Driestar Educatief samen om onze vrienden in Tirgu Mures te helpen een samenhangend geheel van christelijk onderwijs tot stand te brengen. 

Református Kollegium​

Sinds de Reformatie in de zestiende eeuw had Hongarije, en dus ook Transsylvanië, een dicht netwerk van christelijke scholen. In 1576 werd in Marosvásárhely, het huidige Tirgu Mures, het Református Kollegium opgericht. Tijdens het communistische bewind werden alle christelijke scholen gesloten en de gebouwen in beslag genomen. Na de val van het communisme ging het Református Kollegium weer open. Sinds Roemenië lid is van de Europese Unie, vergoedt de landelijke overheid de salarissen van erkende kerkelijke scholen. De kerk moet zelf voor de gebouwen en het onderhoud zorgen. De exploitatiekosten (verwarming, etc.) komen formeel voor rekening van de burgerlijke gemeente. Daar komt in de praktijk nog niet veel van terecht.

Klas Szofia 2.jpg

Pabo en muziekopleiding​

Sinds ruim twintig jaar heeft Tirgu Mures een kleine christelijke opleiding voor leraren in het kleuter- en lager onderwijs, die samenwerkt met Driestar Educatief uit Gouda. In hetzelfde gebouw zit een kerkelijke opleiding tot cantor- organist. Een aantal studenten combineert beide opleidingen, wat hen een grotere kans biedt op een baan.

Kleuterschool​

In wijkgemeente VIII, waar ds. Benjamin Papp predikant is, wonen veel gezinnen met jonge kinderen. Bij de ouders leefde de vraag naar een christelijke kleuterschool, die tot op dat moment ontbrak. Samen begonnen OGO en HOE ds. Papp en zijn gemeente te helpen met het stichten van een kleuterschool. Dat had heel wat voeten in de aarde. Uiteindelijk lukte het. Formeel is de kleuterschool onderdeel van het Református Kollegium. Hierdoor is het een door de overheid erkende school. In 2012 werd de school geopend. HOE hield een actie voor de stenen voor het gebouw, dat op het terrein van de kerk staat. OGO zorgde voor de inrichting. Jaarlijks reserveert OGO een bedrag voor schoolmaterialen. Inmiddels wordt de school door ruim 60 kleuters in twee lokalen bezocht en is er een wachtlijst. Bij een recent bezoek van de inspectie, kreeg de kleuterschool een uitstekende beoordeling. Studenten van de christelijke Pabo in Tirgu Mures kunnen op de kleuterschool stagelopen.

Lagere school​

Al bij de opening van de kleuterschool in 2012 werd aandacht gevraagd voor het vervolg. Na twee tot drie jaar moeten de kinderen immers doorstromen naar een lagere school. Hiervoor had men een gebouw in het stadscentrum op het oog. Het is eigendom van de kerk, die het in een deplorabele staat terugkreeg van de staat. Het gebouw staat dicht bij het pabo.  Toen besloten was om er een lagere school in te stichten, die net als de kleuterschool juridisch gekoppeld is aan het Református Kollegium, werd begonnen met het werven van geld voor de restauratie. De tien wijkgemeenten brachten gezamenlijk € 130.000 bij elkaar, wat voor Roemenië en erg groot bedrag is. Echter, het was niet genoeg voor alles wat nodig was. OGO startte ook een actie, in eerste instantie voor de kosten van de centrale verwarmingsinstallatie. Enkele scholen adopteerden dit project. Met allerlei acties haalden ze het fantastische bedragruim van € 18.000 op. Dit was genoeg voor de verwarmingsinstallatie en voor de aanleg van het schoolplein. Inmiddels draait de school voor het tweede jaar.  In augustus wordt de derde groep verwacht. In totaal zal de school vier leerjaren tellen. Ook op de lagere school kunnen studenten van de nabijgelegen Pabo terecht voor hun stage. Jaarlijks reserveert OGO een bedrag voor onderwijsmateriaal. 

Klas Szofia.jpg

Visie op christelijk onderwijs​

Als men voorstander is van christelijk onderwijs, is het noodzakelijk om een eigen visie te formuleren. In 2012 werd in Tirgu Mures een werkgroep (Comité voor gereformeerd onderwijs) in het leven geroepen, die tot taak had om tijdens een door OGO geleide studiedag materiaal voor een visiedocument te verzamelen. Dit materiaal is verwerkt tot het document 'Onze visie op gereformeerd onderwijs', dat door alle deelnemers is geaccepteerd. De acht hoofdstukken van het document zijn: Inleiding, Gereformeerd onderwijs, Onze missie, Onze doelstellingen, Wij zien mogelijkheden, Onze kijk op het curriculum, Kenmerken van christelijk leraarschap en Wij onderhouden relaties. De geformuleerde doelstellingen worden in werkgroepjes nader uitgewerkt.

Cursussen voor leerkrachten​​

De Roemeense overheid besloot begin 2012 om net als in Nederland, het kleuter- en lager  onderwijs met elkaar te verbinden. Bij ons gebeurde dat van 1980 tot 1985, toen de Wet op het basisonderwijs van kracht werd. In onze scholen werd als overgangsklas de 'speelleerklas' geïntroduceerd.  Deze overgangsklas heet in Roemenië de 'nulde klas'. Toen de leerkrachten hoorden dat deze verandering al na een paar maanden,  in september 2012 zou worden ingevoerd, ontstond er lichte paniek, omdat men geen idee had hoe het moest. Aangezien er in Nederland sinds 1985 veel ervaring met geïntegreerd onderwijs in de onderbouw is opgedaan, besloot OGO om samen met HOE aan onderbouwleerkrachten in Tirgu Mures en omgeving hierover een cursus van een week aan te bieden. De cursus werd verzorgd door medewerksters van Driestar Educatief.  Het werd een groot succes. De lokale onderwijsinspectie verleende de deelnemers een certificaat dat studiepunten oplevert voor de verplichte nascholing. Inmiddels is de cursus driemaal gehouden. In aansluiting op de cursus werden de deelnemers in de klas bezocht, om na te gaan hoe ze het geleerde toepasten. Ondanks dit succes is besloten om het anders aan te gaan pakken. Vanaf 2016 moeten christenleerkrachten uit geheel Transsylvanië de gelegenheid krijgen om cursussen te volgen. Op den duur moeten de cursussen door 'eigen' mensen worden verzorgd. Het Roemeens Reformatorisch Pedagogisch Instituut (RRPI) uit Cluj dat door de Hongaarse Hervormde Kerk in Transsylvanië in stand wordt gehouden en waarmee OGO al jaren op projectbasis samenwerkt, gaat de cursussen verzorgen. Gezien de uitgestrektheid van het gebied, zal dit in vier regio's plaatsvinden, in de buurt van de steden Oradea, Sf. Gheorge, Cluj en Tirgu Mures. In het najaar van 2015 en het voorjaar van 2016 schoolt Driestar Educatief een aantal ervaren leerkrachten, die als trainer zullen gaan optreden. Het is de bedoeling dat de cursussen in het najaar van 2016 van start gaan. Voor dit project is in de komende jaren geld nodig.     

Helpt u mee om deze cursussen financieel mogelijk te maken?​