Skip Navigation LinksKinderen-met-downsyndroom

Onderwijs voor kinderen met downsyndroom

Kiev, Oekraïne


Net als in Nederland worden ook in Oekraïne kinderen geboren met een downsyndroom. Goed onderwijs krijgen deze kinderen daar echter niet. Andriy en Arenda Vasylenko hebben het plan opgevat om ook in Oekraïne onderwijs aan kinderen met een downsyndroom sterk te gaan verbeteren. Hulp uit Nederland is daarbij onmisbaar.

In Nederland gaan kinderen met het downsyndroom vanaf een bepaalde leeftijd naar school. Soms naar het reguliere onderwijs, soms direct naar het speciaal onderwijs. In Oekraïne gebeurt dat niet. Daar zorgt men meestal in een kindertehuis voor deze kinderen, maar onderwijs krijgen ze niet. Dat betekent dat de kinderen ook geen andere toekomst hebben dan hun leven lang in speciale opvanghuizen te verblijven. Andriy en Arenda Vasylenko uit Kiev willen daar iets aan doen. Zij hebben ook een kind met het downsydroom. Arenda is afkomstig uit Nederland.

Moeizame eerste stappen

De eerste stappen naar een echte schoolklas kostten Andriy en Arenda veel moeite, maar de start is er. De overheid stemde toe om in januari het eerste voorbereidende klasje te starten. De bijdrage van de overheid is echter beperkt. Er is toestemming om gebruik te maken van een oud klaslokaaltje in een bestaande school voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen. Ook worden de kosten van een begeleidster gedeeltelijk vergoed.

Enthousiaste leerkrachten

Om de start van het project goed te laten verlopen hebben zich direct een aantal christelijke leerkrachten gemeld die graag voor dit onderwijs opgeleid zouden willen worden en op het schooltje aan het werk gaan. (coordinator, leerkracht, assistent en logopedist)

Materiele hulp nodig

Het echte werk moet nog beginnen omdat de overheid veel zaken niet betaalt. Er is wel een lokaaltje, maar dat moet nodig vernieuwd worden om enigszins bruikbaar te zijn. Voor het lokaal zijn leer- en spelmiddelen nodig. Bovendien moeten de leerkrachten zelf hun volledige opleiding betalen.  

Expert gevonden

Er zijn in Oekraïne helaas weinig leerkrachten die verstand hebben van onderwijs aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Natasja Lischuk is hier wel in gespecialiseerd. Zij heeft via OGO ervaring opgedaan in Nederland en die ervaring op de christelijke school in Zhitomir in Oekraïne verder ontwikkeld. Natasja gaat nu het project verder ontwikkelen, materialen ontwerpen of bestaande materialen geschikt maken, leerkrachten scholen, voorlichting geven aan ouders enz. Zo komt er een klein centrum met als doel in de toekomst ook scholen te leren hoe kinderen met een downsyndroom zo lang mogelijk in het speciale of  reguliere onderwijs een plaats kunnen krijgen.

Steunen waar mogelijk

Stichting OGO (Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa) heeft besloten om waar mogelijk het project te steunen en samen met anderen te helpen het project tot ontwikkeling te brengen. OGO zal zich daarbij vooral richten op de onderwijskanten van het project.

Nodig voor dit jaar

Materiaal

Reparatie van het klaslokaal                                     €  5.000
Aanschaf les- en speelmateriaal                               €  3.000
Inrichting kantoortje voor het project                      €  2.000
                                                                                 ======
Subtotaal materiaalkosten                                        € 10.000

Personeel en werk

Salariskosten Projectcoördinator  Natasja                     € 6.000
Bijdrage in kosten leerkracht en assistent                     € 8.000
Bijdrage kosten logopedist, psycholoog                       € 1.000
Werkuitgaven project (reis-telefoon-computer etc.)    € 2.000
                                                                                       ======
Subtotaal personeel en werk                                         € 17.000

Nodig voor het totale project                                         € 27.000

Uw inzet helpt

Met uw inzet is het mogelijk om via Stichting OGO dit project te ondersteunen. Zo krijgen ook de kinderen met een downsyndroom door christelijke leerkrachten goed onderwijs en een kans om zich te ontwikkelen.